1. Giriş- günümüzde servikal kanser taramasında Pap testin gelişimine genel bir bakış

Websitesinin bu bölümlerinin hedef kitlesi, servikal sitoloji preperatlarını düzenli olarak değerlendiren öğrenci (eğitimini alan) ya da çalışan sitoteknolog ve patologlardır.

Bu bölümler aynı zamanda ;
Histopatologlar  (Cerrahi patologlar)
Jinekologlar,
Pratisyen hekimler ve aile hekimleri ile
Hemşireler için de hazırlanmıştır.

Giderek artan disiplinler arası etkileşim sürecine dahil olan değişik yöntemlerin duyarlılık, özgüllük ve öngörü değerleri yanısıra serviks kanseri taramasının etkinliği ve sınırlılıklarını açıklayan bölümlerden, tüm bu mesleki gruplar yararlanabilir.

 

Bölümlerin Özeti

Websitesinin bu bölümünün ana teması servikal sitopatoloji olup şu başlıkları içermektedir:

  • Hücre örneklerinin toplanması,  konvansiyonel ve sıvı-bazlı sitoloji (SBS) tekniklerinin karşılaştırılması, laboratuvarda örneklerin işlenmesi ve otomatizasyon için kılavuzlar
  • Yeterlilik kriterleri yanısıra  normal sitoloji ile benign/reaktif değişiklikler ve prekanseröz lezyonlar ile kanserin sitolojik anormalliklerinin terminolojisi
  • Sitolojik tanıda tuzaklar
  • Kalite kontrolü, kalite güvencesi ve kalite standartları

 

Temel bilgiler bölümlerinin kapsadığı başlıklar:

  • Serviksin anatomisi, histolojisi ve fonksiyonları
  • Epidemiyoloji ve etyoloji
  • Serviks kanseri ve prekürsörlerinin patogenezi
  • Taramanın insidans ve mortalite üzerine etkisi
  • Tarama prensipleri ve doğruluğunun değerlendirilmesi
  • Servikal taramada HPV testlerinin rolü ve aşılamanın etkileri

En son  bölüm multidisipliner bir işleyişte;  sitoloji, kolposkopi bulguları, HPV durumu ve biyopsinin yerini tanımlayacaktır.

Bu bölümler esas olarak servikal sitoloji ile ilgili olsa da ana odak; gereksiz  kaygısını ve serviksine  zararı önlemek için prekanseröz lezyonlarının doğru tanınması ve güvenle çıkarılması gereken kadındır.

 

X