Konsey toplantılarında tartışılan kolposkopik bulgular

Bir meta-analiz çalışmasında (Mitchell ve ark. 1998) kolposkopi, normale karşı anormal serviksin teşhisinde (ağırlıklı ortalamada %96) ve normal LSIL’e karşı yüksek-dereceli CIN’in teşhisinde %85 oranında yüksek duyarlılıkta idi. Özgüllük daha düşük idi (sırası ile %48 ve %69)

Yüksek duyarlılığı ile kolposkopi, HPV+ veya ASC-US+ sonuçlarının özgüllüğünü artıran bir yöntemdir.

Kolposkopi, AIS/CGIN ve gizli adenokarsinom tespitinde daha az duyarlıdır (Jordan ve ark. 2008; Talaat ve ark. 2012).. 

Özellikle daha yaşlı kadınlarda, skuamo-kolumnar bileşke kanala indiği için kanaldaki yüksek lezyonların tespiti zor olabilir.

Yüksek dereceli CIN tedavisinden sonra ‘tedavi testi’ olarak uygulanan HPV testinin düşük PÖD’e karşın yüksek duyarlılığı, onun kolposkopiye üstünlüğüdür çünkü servikste küçük alanlarda devam eden CIN kolposkopide görünmeyebilir..

Konsey toplantılarında kolposkopi bulgularının pratik sonuçları

  • HSIL veya AIS varlığında negatif  kolposkopi, sitolojik bulguların yeniden incelenmesi ve onayı sonrası tedaviye yönlendirebilir.
  • Tedavi için eşikler (CIN1 ve CIN2); lezyonun direncini, HPV tipini ve histoloji incelemesini göz önünde bulundurmalıdır.
  • HSIL’ın kolposkopik değerlendirmesinin doğruluğu, punch  biyopsiler ile LLETZ’in yorumları ve lezyonu temsiliyet özellikleri ile birlikte ele alınmalıdır.
X