Konsey toplantılarında tartışılan HPV test sonuçları

HPV test sonuçları siyah-beyaz değildir ve hangi testin kullanıldığına ve kabul edilen  eşik değerine bağlıdır (Cubie & Cuschieri 2013).Yüksek risk HPV pozitifliği, belirsiz sitoloji sonuçlarını desteklemekle birlikte (örnek. ASC-H veya HSIL ile immatür metaplazinin karşılaştırılması)  diğer kanıtların (örn. kolposkopik bulgular ya da punch biyopsi) yokluğunda kesin tanı veremez. Yüksek-risk HPV pozitifliğinin, düşük PÖD’i dikkate alınmalıdır (örn. Moss  ve ark. 2013: %4-12 CIN3+ için ve CIN2+ için %12-23). Yüksek-riskli HPV, yüksek-dereceli CIN veya kanserde her zaman bulunmayabilir. CIN2+ ve CIN3+ için duyarlılık, sitolojiye göre genellikle daha yüksektir. Fakat duyarlılığı %85-95 aralığındadır.

Konsey toplantılarındaki vakaların HPV durumu

  • Konsey toplantılarında vakalar incelenirken takım üyeleri, yüksek-riskli HPV’nin duyarlılığındaki düşük PÖD’i göz önünde bulundurmalıdırlar.
  • Onaylı HSIL veya AIS/CGIN/adeno-karsinom tanıları, HPV negatifliği ile gölgelenmemelidir.

 

X