Solunum epitelinin preneoplastik değişiklikleri

Akci?erin skuamöz hücreli karsinomu, benign skuamöz metaplaziden displaziye, displaziden invaziv kansere giden preneoplastik lezyonlar?n dönü?ümü ile olu?ur. Ço?u yazar, displaziyi derecelendirir (hafif-orta-a??r). Bronkojenik karsinomun geli?im riski atipinin derecesi ile orant?l?d?r.

Preinvaziv lezyonlar

  • Skuamöz displazi
  • Karsinoma in situ
  • Atipik adenomatöz hiperplazi
  • Diffüz idiopatik pulmoner nöroendokrin hücre hiperplazi
Skuamöz Metaplazi
Skuamöz Metaplazi
Skuamöz Metaplazi
Skuamöz Metaplazi

 

Skuamöz Metaplazi
Atipik skuamöz metaplazi
Atipik skuamöz metaplazi

 

Atipik skuamöz metaplazi
Atipik skuamöz metaplazi
Atipik skuamöz metaplazi
X