Pankreas ve safra

Bu bölüm bitti?inde sitoteknolojistin bilmesi gerekenler:

 • Pankreas?n anatomi ve histolojisi
 • ?nce i?ne aspirasyon endikasyonlar?
 • Lam yayma metodlar?
 • Bilier f?rçalama endikasyonlar?
 • Raporlama terminolojisi
 • Benign asiner ve duktal epitelyal hücrelerin sitolojik özellikleri
 • Akut ve kronik pankreatitin sitolojik özellikleri
 • Pankreatik psödokistlerin sitolojik özellikleri
 • Pankreatik kistik tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Pankreatik karsinomlar?n sitolojik özellikleri
 • Endokrin tümörlerin sitolojik özellikleri
 • Safra kanal? tümörlerinin sitolojik özellikleri
X