Baş ve boyun

Bu bölümün sonunda sitoteknolo?un bilmesi gerekenler

  • Ba?-boyun lezyonlar?nda sitoloji endikasyonlar?

  • Haz?rlama ve örnekleme yöntemleri

  • A??z  bo?lu?unun eksfolyatif sitolojisi

  • Boyun bölgesi kistik lezyonlar?n?n ay?r?c? tan?s? ve sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezlerinin anatomisi ve normal hücrelerinin sitolojisi

  • Tükrük bezlerinin inflamatuar durumlar?n?n sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezleri kistlerinin sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezlerinin benign ve tümör benzeri lezyonlar?n?n sitolojik özellikleri 

  • Benign tükrük bezleri tümörlerinin sitolojik özellikleri

  • Tükrük bezleri karsinomlar?n?n sitolojik özellikleri

X