Metastazlar

Dalak metastazlar?, özellikle hastal???n ba?lang?ç evrelerinde oldukça nadir görülür. Akci?er, meme, melanom ve kolon tümörleri en s?k raporlanan vakalard?r.

Akci?er karsinomunun dala?a metastaz?; malign epitelyal gruplar, PALS, birkaç da??lm?? lenfoid hücre ve i?ne ile ta??nm?? benign mezotelyal hücre tabakalar?

 

X