Hodgkin lenfoma

Dalak, Hodgkin lenfoma’n?n ileri evresinde s?kl?kla tutulur ve nodüler bir görünüm al?r. Sitolojik kriterleri lenf nodundaki ile hemen hemen ayn?d?r. Ancak relaps durumlar?nda atipik ya da çift çekirdekli hücreleri görmek tan? için yeterlidir. 

 

X