Granülomatöz proçesler

Sarkoidoz,  tüberküloz ve di?er enfeksiyon hastal?klar? dalakta granülomatöz enfeksiyona yol açabilir. HL, NHL ve kemoterapi de ?üpheli klinik tabloya yol açan granülomatöz lezyonlara sebep olabilir. 

Remisyondaki NHL hastas?nda geli?en splenomegalide, kanamal? zemin içerisinde epiteloid hücreler (solda) ve granülomatöz yap?lar. 

 

X