Beyaz pulpa hiperplazisi

Beyaz pulpa hiperplazisi: PALS (T-hücreleri) ve foliküller (B-hücreleri)

Beyaz pulpa hiperplazisinde yaymalar oldukça sellüler görülür ve  çok say?da  geni? PALS lar ile da??n?k  lenfoid hücreler e?lik eder.Beyaz pulpa hiperplazisi enfektif hastal?klarda veya immünolojik bozukluklarda gözlenir,  çocuklarda ise esasen artm?? immünite ile ilgilidir. 

 

X