Pankreatik kistler

Pankreatik kistleri değerlendirmek multidisipliner yaklaşım gerektirir. Duyarlılık ve özgüllüğü %100 olan tek bir test yoktur. Kistin döşeyici epitelinin görülmemesi, klinik destekliyor ise psödokist olarak düşünülebilir fakat bu bir ekartasyon tanısıdır.

Pankreatik kist sıvısı sitolojisinde tuzaklar

  • Epiteli örneklemede başarısızlık (tanısal olmayan örnekleme)
  • Epiteli seröz veya müsinöz olarak tiplendirmede zorluk
  • Displastik/malign epiteli örneklemede başarısızlık
  • Gastrointestinal kanal epiteli veya müsin ile kontaminasyon
  • Non-pankreatik kistlerin örneklenmesi
  • Psödokistler veya diğer non-neoplastik kistler
  • Kistik tümörler
X