Normal hücreler

Normal pankreas’a ait İİA’da hücreler;  benign, asiner ve duktal epitel hücrelerinin bir kombinasyonu şeklindedir.

Benign asiner epitel- sitolojik özellikler

 • Tek hücreler veya asiner yapı
 • Ekzantrik yerleşimli, yuvarlak nükleus
 • Eşit dağılmış, ince granüler kromatin
 • Belirsiz nükleol
 • Geniş, granüler sitoplazma
 • Belirgin olmayan hücre sınırları

Benign duktal epitel-sitolojik özellikler

 • Düz, koheziv “balpeteği”  şeklinde hücre tabakaları (birkaç tek hücre)
 • Yuvarlak-oval nükleus
 • Eşit dağılmış, ince granüler sitoplazma
 • Çekirdekler arası geniş mesafe
 • Belirgin sitoplazmik sınırlar
 • Nükleer kalabalıklaşma veya üstüste binmenin izlenmeyişi

Ana pankreas kanalından yapılan örneklerde goblet hücreleri izlenebilir. Adacık hücreleri, görece azlıklarından ve frajil sitoplazmalarından dolayı aspirasyon örneklerinde nadiren tanınabilir. Mezotelyal hücreler, hepatositler, böbrek tübülüs hücreleri ve gastrointestinal epitel hücreleri spesmenlerde ara sıra izlenebilir; pankreasın epitelyal neoplazmları ile karıştırılmamalıdır. 

X