Other lesions of salivary glands

İnfantların hemanjiomu

Genellikle konjenital, büyük, ağrısız lezyonlardır. Aspirat çok miktarda kan elemanları ve prolifere endotel hücreleri içerir. Cerrahiye gerek duyulmadan takibi genellikle yeterli olur, erken tanı bu lezyonlarda önemlidir.

İnfantlarda Hemangiom- histoloji 
İnfantlarda Hemangiom - sitoloji
İnfantlarda Hemangiom - sitoloji

Lenfanjiom

Sarımsı, hafif kanamalı ve sellüler açıdan fakir aspiratlardır, aspirasyonu takip eden dakikalar içerisinde kistik lezyon kaybolur.

Periferik sinir kılıfı tümörü

Tümör, parotis bölgesindeki faysal sinir ile bağlantılıdır, bu da aspirasyon sırasında şiddetli ağrıya sebep olur. Sitolojik patern, ‘verocay’ cisimciklerinin görüldüğü histolojik paterni andırır. Kalabalık hücre tabakaları şeklinde genellikle uzamış ve benign görünümlü mezenkimal hücrelerdir.

Periferik sinir kılıfı tümörü 
Periferik sinir kılıfı tümörü 
Periferik sinir kılıfı tümörü 

 

X