Malign tükürük bezi tümörleri

  • Asiner hücreli karsinom

  • Adenoid kistik karsinom

  • Mukoepidermoid karsinom

  • Epitelyal/myoepitelyal karsinom

  • Malign miyoepitelyoma

  • Skuamöz hücreli karsinom

  • İndiferan karsinom

X