Kistik lezyonlar

Baş ve boyun bölgesinin en zor tanınan lezyon grubu kistik lezyonlardır. Çoğu benign kist ( brankial yarık kistleri, medial kistler) skuamöz epitelyum ile örtülüdür, çoğu da kolaylıkla inflame olur. Süperfisyal ve intermedier benzeri skuamöz hücreler, bazen reaktiftir (amfofilik sitoplazma, iri nükleus ve belirgin nükleol) ve kolesterol kristalleri görülebilir. İnflamasyon ve irritasyon bulgusu olarak orta derecede atipi hemen daima mevcuttur fakat kesin olarak malign dönüşümü gösteren bulgular izlenmemelidir:  düzensiz sınırlı ve nükleus/sitoplazma oranı artmış nükleus, düzensiz kümeleşmiş kromatin yapısı ve mitotik figür görmemeliyiz.

Branchial yarık kisti (PAP  boyası) 
Branchial yarık kisti inflamasyon (H & E) 
Branchial yarık kisti kolesterol kristalleri

Skuamöz hücreli karsinom metastazı, servikal lenf nodlarında oldukça sık rastlanır. Bu tümörler, bazı büyük primer skuamöz hücreli karsinomlarda olduğu gibi bulundukları anatomik bölgeyi bozarlar, bu da “kist benzeri” lezyon oluşmasına neden olabilir. Bu lezyonların içeriğinde atipik keratinizasyon gösteren ya da keratinize olmamış skuamöz kanser hücreleri bulunur. Bazısı iyi diferansiye olup, yukarıda ‘irrite lateral kist’ başlığında bahsedilen hücreleri andıran görüntü sergiler. Makroskopik olarak sıvı absedeki pürülan içeriğe benzer ve bu yanıltıcı görüntü, klinisyenin materyali tanı için laboratuvara göndermemesine neden olabilir.

Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
Squamous cell carcinoma. Squamous cell carcinoma, either primary or metastatic, usually undergoes colliquation: atypical squamous cells of inflammatory lateral cyst and cells of colliquated low grade squamous carcinoma have to be differentiated!
X