Ağız boşluğunun eksfoliatif sitolojisi

İnflamasyonun eşlik etmediği infeksiyonlar (AIDS): kirli bir zemin içerisinde yüzeyel skuamöz epitelyum hücreleri, değişik tipte infeksiyöz ajanlarla (bakteri, mantar, vb) birlikte yer alır. Bu vakalarda inflamatuar hücrelerin bütünüyle yokluğu tanısaldır!

İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)
İnflammation’un eşlik etmediği Enfeksiyonlar (AIDS)

Ağız boşluğunun Skuamöz hücreli karsinomu Malezya, Fransa, Macaristan ve Batı Avrupa’da oldukça yüksek görülme sıklığına  sahiptir. Basit fırçalama yöntemi ile örneklem ya da ağız yıkama suyunun herhangi bir sıvı bazlı teknik ile hazırlanması yoluyla örnek elde edilebilir. Hücre morfolojisi, serviks uterinin skuamöz hücreli karsinomu ile tümüyle aynıdır. En iyi boyama yöntemi, bu vakalarda, Papanicolaou boyasıdır.

Pemphigus vulgaris ve varyantları büllöz lezyonları içerirler. Vezikül ya da büllerin içeriği fırçalama tekniği ile yayılabilir. Sitolojik olarak tanısı en erken verilebilen Tzanck hücreleridir; büyük, akantolitik, soluk nükleuslu ve bazen geniş nükleoluslu hücrelerdir. Zemin akut inflamasyon hücreleri ile doludur

Tzanck Hücreleri
Tzanck Hücreleri
Tzanck Hücreleri

Dilin palpe edilebilir lezyonları oldukça nadirdir. Aspirasyona uygundur. Skuamöz hücreli karsinom yüzeyeldir, epitelyal olmayan (genellikle benign) tümörler ise derin yerleşimlidir.

X