Örnekleme yöntemleri

Ağız boşluğu yerleşimli lezyonlar (veziküler, yüzeyi ülserleşmiş lezyonlar) için basit fırçalama ile örnekleme yöntemi daha kolaydır. Uygulayıcı tarafından bir elin parmakları arasında sabitleştirilerek, serbest kalan elle İİA yöntemi yüzeyel lezyonlar için yararlı bir tekniktir. Yüzeyel, deri altı yerleşimli veya submüköz lezyonlar için ultrason rehberliğine gerek yoktur: ultrason boyut olarak bu lezyonlar için fazla büyüktür.

Ultrason derin yerleşimli lezyonlarda ( nazofarenks tümörleri ve tükrük bezlerinin derin loblarından kaynaklanan tümörler) ve büyük kistik lezyonlarda, komplikasyonları (kanama, hematom) önlemek için tartışmasız gereklidir. Büyük damarlara komşu küçük lezyonlar için de kullanılmalıdır. Bilgisayarlı tomografi ise örnekleme yapılırken değil, US rehberliğinde veya değil,  örneklemeden önce lezyonun yerini belirlemek için kullanılır.

Boyama yöntemleri

M.G.Giemsa kullanılabilir (havada kurutulmuş yaymalarda), ayrıca Papanicolaou ve H&E boyaları da kullanılabilir. Papanicolaou, skuamöz hücreli lezyonlarda özellikle yönlendiricidir, H&E ‘de aynı şekilde. Giemsa boyası, örneklerde metakromaziyi gösterir: ekstrasellüler matriks, miyoepitelyal hücrelerin sitoplazması ve bağ dokusunun hücreleri metakromatik menekşe rengi boyanırlar. Bu hücreler ve ekstrasellüler komponentler baş ve boyunda özellikle de tükürük bezi lezyonlarının tanısında çok önemli rol oynarlar.

İmmunositokimya gerekirse uygulanabilir (mümkünse sitospin preparat ve sıvı bazlı materyallerde uygulanmalıdır.)

X