Örneğin laboratuarda işlenmesi

Hata kaynakları

Servikal örneklerin işlenme prosedürleri başka bölümlerde tanımlanmıştır. Laboratuardaki kötü takip tekniklerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek birçok tanısal hata vardır:

Örneklerin kabulünde yazı işleri ile ilgili prosedürler

 • İstem formu bilgileri ve örnek arasında uyumsuzluk
 • Tarama geçmişine erişimi engelleyecek şekilde kişinin adının  yazımında imla hatası veya doğum tarihinde hata

 

Boyama prosedürleri

 • Konvansiyonel yaymaların raporlanmasındaki hataların en olası tek nedeni, kötü boya kalitesi ve fiksasyondur.
 • Lamların ksilenden alınıp kapatıcı madde (entellan) uygulanana kadar gecikme olursa hava nedeniyle hücre morfolojisi bozulabilir veya artefaktı ile maskelenebilir .
 • Süresi dolmuş reaktiflerin kullanılması, soluk nükleer boyanmaya ve nükleer/sitoplazmik kontrastlığın kaybına neden olur.  
 • 'Soluk diskaryoz’ tanısına yol açan hipokromik boyanma yönünden, ‘retrogresif  Papanicolaou’ boyaları progresif boyalardan daha 'risklidir'.
 • Suyun asiditesi ve asit su, doğru şekilde kontrol edilmez ise nükleer sınırlar ve kromatin yapısı kötü görüntülenecektir.

 

Örneğin işlenmesinde KG ve KK metodları

 • Laboratuar gözetmeni (süpervizörü), bilgisayara veri girişlerinin doğruluğunu düzenli olarak kontrol etmelidir (KK).
 • Veri girişini yapan yazı işleri personeli, standart işleyiş prosedürlerini(SOP) gözlemlemiş olmalıdır (KK).
 • Örnekleri alanlara, (i)belirgin şekilde yanlış ve eksik klinik bilgi, ii) örnek ve istem formu arasındaki uyumsuzluk ve (iii) kötü yayılmış veya fikse edilmiş konvansiyonel yaymalar hakkında geri bildirimde bulunulmalıdır (KK).
 • Mümkünse, istem formu ve lam etiketlemede barkod veya otomatize sistem kullanılmalıdır (KK).
 • Boyama için standart bir uygulama prosedürü (SOP) geliştirin ve protokollere tam olarak uyulduğunu kontrol edin (KK).
 • Filtre edildiklerinde boya değişikliklerinin kaydını tutunuz (KK).
 • Lam üzerindeki hücresel materyali mümkün olduğunca kapatabilecek bir lamel seçin (KK)
 • Laboratuar süpervizörü  günlük olarak rasgele lamları boya yoğunluğu, nükleer/sitoplazma kontrastı, dehidratasyon ve  entellan şeffaflığı yönünden kontrol etmelidir (KK)
 • Ulusal veya bölgesel teknik ' DKG' şemalarında yer alın (KG)
 • Ulusal standartlarla uyum açısından laboratuar akreditasyonu (KG).

Sitolojik örneklerin işlenmesinde KK ve KG

 • Her düzeydeki personel ulusal ve Avrupa kılavuzlarına erişebilmelidir.
 • Sürecin her aşaması için standart uygulama prosedürlerinin bulunması şarttır.
 • Bütün prosedürlerin düzenli konrolü ve gözetimi
 • Klinik bilgi, yayma hazırlanması, fiksasyonu ve sitoloji sonuçlarının geri bildirimi yönünden örneği alanlarla iletişim
 • Bölgesel ‘dış kalite güvence (DKG)' teknik uygulamalarına katılım
 • Ulusal laboratuar akreditasyon standartları ile uyum
 • Her düzeydeki personel, doğru sonuçlara ulaşmada aktivitelerinin öneminin farkında olmalıdır

 

X