Atipik/borderline sitolojinin gereğinden fazla raporlanmasından kaçınma

Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler (ASC-US)

  • LSIL sınırındaki ASC-US (veya skuamöz hücrelerde borderline değişiklikler) büyük oranda, HPV takibi (triajı)ile çözümlenebilir.
  • HPV negatifliği, koilositoz (HPV infeksiyonunun tek tanısal özelliği) göstermeyen matür veya intermedyer skuamöz hücrelerdeki minör değişiklikleri genellikle dışlayacaktır.
  • Perimenapozal kadınlarda minör nükleer irileşme ve hiperkromazi sıktır ancak genellikle ASC-US olarak raporlanırlar.
  • Yüksek riskli HPV testleri ile doğrulanmış minör HPV değişiklikleri, LSIL olarak sebat ediyorsa hasta incelenmeye devam edilmelidir.

Şekil 10.9 Normal ve LSIL sınırında ASC-US örnekleri

(a) normallik  'sınırında' ASC-US. (b) Minor HPV özellikleri.  (c) CIN3 olgusunda, tek anormal hücreler olarak, HPV özellikleri ile ASC-US hücreleri

(a) Normallik  'sınırında' ASC-US
(b) Minör HPV özellikleri. 
(c) CIN3 olgusunda- tek anormal hücreler olarak- HPV özellikleri ile ASC-US hücreleri

 

Atipik skuamöz hücreler, HSIL dışlanamayan(ASC-H)

ASC-H, yukarıda potansiyel yanlış negatifler ve yanlış pozitifler olarak tartışılan bütün durumlar dikkate alındıktan sonra HSIL özellikleri hala belirsiz ise rapor edilir. Şekil 10.1 (b), 10.2 (a-b), 10.3 (a-c) ve 10.6 (b ve c)'nin, eğer bunlar preparattaki en anormal hücreleri temsil ediyorsa, ASC-H olarak raporlanmış olabileceğini görmek kolaydır. Gerçekten de bazıları ASC-H olarak rapor edilmiştir. Aynı şekilde, Şekil  10.7 (c ve d)’de  görüldüğü gibi, bazı immatür skuamöz metaplazi ile tubal metaplazi örneklerinde- ASC-US tanısı kaçınılmaz olabilir.

Daha belirgin HSIL hücreleri için preparatın incelenmesi, gereksiz ASC-H raporlarından kaçınmanın anahtarıdır. 

 

Atipik glandular hücreler (AGC)

AGC, ASC-H’den  iki kat fazla sorun oluşturmaktadır:

  1. Şekil  10.7 (a-c)’deki gibi, benign veya metaplastik süreçlerin neoplastik glandüler hücrelerden ayrımı
  2. Şekil 10.5 (e)’deki gibi reaktif glandüler hücrelerin HSIL'dan ayrımı.

AIS’in klasik özelliklerini; reaktif endoservikal hücrelerden, tubal metaplazi ve TEM'den ayırt etmek için: kromatin paterni, hücrelerin palizatlaşan düzenlenimi ve stromal hücrelerin veya silyaların yokluğuna dikkat edilmelidir.

Şekil 10.10 Atipik glandular hücreler, neoplazi lehine 

(a) AIS‘i taklit eden tubal metaplazi: kromatin paterni ve nükleer membranların düzgünlüğüne dikkat ediniz
(b) Sadece bu hücre grubu ile gösterilen AIS
(c) SurePath'de AIS

 

X