10. Servikal sitolojide tuzaklar

Yüksek dereceli intraepitelyal lezyonların klasik sitolojik görüntüleri ile rutin uygulamada çok sık karşılaşılmaz ve tanı hatalarına yol açabilecek çok sayıda taklitçi benign ve neoplastik değişiklikler vardır. Servikal sitolojideki tuzaklar 3 kategoriye ayrılabilir:

 • Potansiyel yanlış negatifler
 • Potansiyel yanlış pozitifler
 • Gereksiz atipik/borderline tanılar
  Bu bölümün amacı, bilindiğinde kaçınılabilecek, potansiyel sorunlara yol açan değişiklikler hakkında tarayıcıların ve patologların farkındalığını yükseltmektir.
 • Bu bölüm,  iki spesifik probleme ilişkin alt başlıklara;  tanımlamalar, çizimler ve taranmış örneklerle bağlantı kuracak ve tuzaklardan nasıl kaçınılacağından bahsedecektir.
 • Normal sitolojinin tipik özellikleri, reaktif değişiklikler, LSIL, HSIL, glandüler anormallikler ve kanser; Bölüm 9'da-Servikal sitopatolojide anlatılmıştır.
 • Ayrıca bu bölüm,  yenilenen İngiltere terminolojisinin basımından once (Denton ve ark. 2008) gerçekleşen BSCC terminoloji konferansında sunulan 15 zor olgudan oluşan slayt seminerine de link vermektedir. Katılımcılar kendi tanılarını koyduğunda kesinleşmiş tanıya ve katılımcılar tarafından verilen yanıtlara yönlendirileceklerdir.

Diskaryoz

'Diskaryoz' terimi İngiltere sisteminde kullanılmaktadır çünkü bu terim her derecedeki SIL veya CIN'da görülen nükleer anormalliği vurgulamaktadır. (Denton ve ark. 2008). Potansiyel yanlış negatif örneklerin hepsinde belirgin olmalı ve potansiyel yanlış pozitif örneklerde bulunmamalıdır. 

Diskaryoz’un özellikleri

 • Nükleus içinde, düzensiz olarak dağılmış anormal kromatin paterni (‘düzensiz bir şekilde düzensiz’)
 • Kromatin paterni  ince kumlu ya da noktasaldan, ‘kaba ve koyu hiperkromatik’e değişkenlik gösterir.
 • Mitoz genellikle yoktur veya belirsizdir.
 • Nükleer membran çıkıntılı veya çentikli şekilde düzensizdir.
 • Diskaryoz her derecedeki SIL veya CIN'da görülür.

 

X