Kalite kontrolünün taramanın etkisi üzerine önemi

İngiltedeki duruma yakından bakınca, diğer ülkeleri de ilgilendirebilecek ek bir risk faktörü belirginleşiyor. İnsidans, mortalite ve insitu karsinom oranlarında artış gözlenen 35 yaş altı kadınlar; 1980'lerde taramanın kapsamının tamamı (25-64 yaş) %12 civarında tahmin edilirken (Quinn ve ark. 1999), Pap yaymaların %65'inin alındığı kadınlardı (Brindle 1977).

Albrow ve ark. (2012), İngiltere'de servikal taramanın tarihçesini anlatan bir çalışmada, 1970 ve 1980'lerde tarama programının zayıf kalite kontrolü ile ‘disorganize’ olduğuna işaret etmektedir ve 1988'de yapılandırılan yeni USS (Ulusal Sağlık Sistemi-NHS) Servikal Tarama Programında (NHSCSP) kalite kontrolünün büyük ölçüde gelişmesine öncülük eden birçok 'tarama hataları'nı tanımlamışlardır.

Aynı dönemde A.B.D'de de benzer bir durum ortaya çıkmış olup Wall Street Journal'da yayınlanan makalelerin dikkatleri çekmesi üzerine kalite kontrolünde ve laboratuvarların düzenlenmelerinde  olumlu gelişmeler yaşanmıştır (Bogdanich 1987).

Örneğin alınmasından, sitolojinin taranması ve raporlanmasına, sitolojik anomalili kadınların takibi, kolposkopinin uygulanması, yüksek dereceli epitelyal anomalilerin tedavisi ve tedavi takibine kadar, tarama programlarının tüm yönlerinin kalite kontrolü gereklidir (Arbyn ve ark.2010)

Hastalığın riski artarken, servikal kanser sıklığının kontrolünde kalite kontrolünün önemi

  • cİngiltere'de kanser ve CIN3 oranlarının arttığı yaş gruplarında 1980'lerde  taramanın kapsama alanı en yüksek oranda idi.
  • Tarama hatalarının yayınlanması ve basındaki ilgi, Amerika ve İngiltere'de kalite kontrolünün gelişmesine neden oldu.

Quality control of all aspects of the screening programme is required, from taking the samples, screening and reporting the cytology, following up women with cytological abnormalities, and carrying out colposcopy, treatment of high-grade abnormalities and follow up after treatment (Arbyn et al. 2010). 

X