Tarama intervalleri ve taranan yaş grupları

Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı farklı yaş gruplarında, değişik aralıklar ile taramanın, invaziv kanser riskini azalma açısından etkinliğini  özetleyen bir rapor yayınlamıştır (Figür 5.5; IARC 1986).

Bu uluslararası çalışma, 20 veya 25 yaştan 64 yaşına kadar 3 yılda bir taramanın, invaziv servikal kansere karşı en büyük korumayı (˃%90) sağladığını kanıtlamıştır.

Figür 5.5. Tablo VII, IARC 1986.

 

National audits in several countries provide evidence that adhering to recommended screening intervals reduces the risk of invasive cancer.  For example, Andrae et al. (2008) conclude in their national audit in Sweden, "Nonadherence to screening intervals was the main reason for cervical cancer morbidity.

Değişik yaş topluluklarında hastalığın riski

Toplum taramasının başlamasından beri oluşan değişiklikler

  • İkinci dünya savaşı sırasında 20’lerinde olan kadınlarda mortalite ve insidansta artış saptanmıştır. Bu durum 1920’lerle kıyaslandığında; taramanın etkisinin belirginleşmesinden önce 1930’larda doğan kadınlarda gözlenen doğal düşüşü açıklayabilir (Quinn ve ark.1999).
  • İngiltere’de 1950’lerden itibaren doğan kadınlarda, 1980’li yıllarda belirgin bir insidans artışı görüldü, takip eden on yılda ise taranan tüm yaş gruplarında bu durum tersine döndü (Figür 5.6; Quinn ve ark.1999).
  • İngilterede genç kadınlarda; güvenilir kontrasepsiyon yöntemlerinin kullanım alışkanlığına bağlı olarak, yüksek riskli HPV sıklığındaki artışdan dolayı hastalık riskinin arttığını akla getirir şekilde ölüm oranları ile invaziv ve insitu karsinom vakalarında artış saptanmaktadır (Peto ve ark.2004).
  • Sayılar küçük olmasına rağmen Finlandiya, Norveç ve İsveçte 25-29 yaş arası kadınlarda servikal kanser insidansında artış kaydedilmiştir (Laara ve ark.1987).
Figür 5.6.  Figür 3 Quinn ve ark. 1987.

 

X