3. Epidemiologia cancerului de col uterin și etiologia carcinomului de col uterin

Epidemiologia

Potrivit cifrelor GLOBOCAN 2012 publicate de c?tre Agen?ia Interna?ional? de Cercetare în Domeniul Cancerului (IARC) pentru Organiza?ia Mondial? a S?n?t??ii (OMS 2012), carcinomul de col uterin a fost a treia cea mai r?spândit? form? de cancer la femei la nivel mondial ?i a patra cauz? de mortalitate prin cancer (Figura 3.1). Cea mai mare rat? a morbidit??ii (femei afectate de boal?) ?i a mortalit??ii (femei care mor din cauza bolii) este înregistrat? în ??rile cu situa?ie socio-economic? precar?, ce nu dispun de un serviciu medical structurat ?i nici de un program de screening organizat de col uterin.  Potrivit datelor OMS, circa 70% din toate cazurile sunt înregistrate în ??rile cu venituri mici ?i medii. În 2012 s-au estimat 528.000 de cazuri noi ?i 266.000 de decese prin cancer de col uterin la nivel mondial (potrivit datelor OMS).

Valorile medii reflect? o varia?ie mare a inciden?ei ?i mortalit??ii la nivel mondial ?i în Europa (Figura 3.1 ?i Ferlay ?i al?ii 2013).  

 

Varia?ia inciden?ei ?i mortalit??ii în Europa

  • Rat? de inciden?? standardizat? pe vârst? ?i cu rata standardizat? de mortalitate în ansamblu: 13,4 ?i 4,9, respectiv, la 100.000 de femei
  • Inciden?a cea mai mare este estimat? pentru România (34,9), iar cea mai sc?zut?, pentru Elve?ia (4,2)  

 

Figura 3.1 Inciden?a cancerului ?i mortalitatea cauzat? de acesta la nivel mondial în 2012 [OMS]
Figura 3.2 Inciden?a ?i mortalitatea în Europa (EUCAN)

 

X