1. Introducere – o privire generală asupra evoluţiei testului Papanicolau în screeningul cancerului de col uterin de astăzi

Aceste capitole ale site-ului erau adresate în primul rând
Citotehniciinelor și citopatologilor (stagiari și practicieni),
care examineaza în mod regulat preparatele citologice cervicale
 
Capitolele sunt, de asemenea, adresate
Histopatologilor
Ginecologilor
Medicilor generaliști
Asistenților medicali
 
Toate aceste grupuri de specialiști ar putea beneficia de capitolele date, care oferă explicații cu privire la eficacitatea și restricțiile screeningului cancerului de col uterin, precum și la sensibilitatea, specificitatea și valorile estimative ale diverselor modalități implicate într-un proces tot mai multidisciplinar

 

Rezumatul capitolelor

Tema principală a acestei secțiuni a site-ului este citopatologia colului uterin, care include:

  • Îndrumări privind colectarea probelor celulare, comparația dintre citologia convențională și cea în mediu lichid, prelucrarea mostrelor în laborator și automatizarea 
  • Criteriile gradului de corespundere a calității  și terminologia, citologia clasică și schimbările benigne/reactive, anomalii citologice ale leziunilor precanceroase și cancerului, precum și recomandări privind gestionarea 
  • Capcanele diagnosticului citologic 
  • Controlul calităţii, asigurarea calităţii și standardele de calitate 

Capitolele referitoare la informaţiile generale includ capitole cu privire la

  • Anatomia, histologia și funcția colului uterin 
  • Epidemiologia și etiologia 
  • Patogeneza cancerului de col uterin și precursorii acestuia 
  • Principiile screeningului și determinarea preciziei acestuia 
  • Efectul screeningului asupra incidenței și mortalității 
  • Rolul testelor HPV în screeningul de col uterin și efectul vaccinării [Linkul către Capitolul 7]

Capitolul final va descrie locul localizarea citologiei, constatările colposcopice, statutul HPV și biopsiile într-un cadru multidisciplinar 

Capitolul 1 oferă o prezentare histologică până în zilele noastre și se referă la capitolele sus-menționate.  Referinţele bibliografice și sursele imaginilor din Capitolul 1 sunt prezentate în capitolele relevante.

 

Deşi aceste capitole se referă în special la citologia colului uterin, accentul principal se pune pe femeia, ale cărei leziuni precanceroase trebuie să fie diagnosticate cu precizie și înlăturate în siguranță pentru a preveni anxietatea inutilă sau vătămarea colului uterin al acesteia, reducând în același timp riscul progresiei în carcinom invaziv

 

X