Evaluarea preciziei

Evaluarea preciziei screeningului combină sensibilitatea, specificitatea, valoarea predictivă pozitivă (PPV) și valoarea predictivă negativă (NPV) a unui „test pozitiv” cu privire la obținerea unui „rezultat pozitiv” (Figura 5.5).  La evaluarea preciziei trebuie luați în considerare următorii factori.

 • Natura testului pozitiv și negativ pentru orice circumstanță trebuie definită clar, așa cum trebuie să fie definit și rezultatul pozitiv și negativ al circumstanței date. 
 • Un test și un rezultat pozitiv este un eveniment rar întâlnit în testul de screening bazat pe populație: astfel, specificitatea și NPV vor fi înalte, iar sensibilitatea și PPV ar putea fi mai relevante (a se vedea primul exemplu din Figura 5.5 de mai jos). 
 • PPV și sensibilitatea pot fi compromise de scăderea prevalenței bolii. [Linkul către Capitolul 7 - Utilizările testelor HPV și efectul vaccinării]
 • Trebuie luată în considerare natura testelor și a rezultatelor „negative”: în cel de-al doilea exemplu de mai jos, acestea pot reprezenta HPV reale + anomalii de grad scăzut investigate la colposcopie.
 • Un test de înaltă sensibilitate și specificitate scăzută (cum ar fi pozitivitatea HPV cu risc ridicat sau ASC-US + citologie) poate fi compensat printr-un al doilea test de specificitate mai mare (cum ar fi biopsia colposcopică).
 • Există un compromis între sensibilitate, care depinde de rata fals negativă și specificitate, care depinde de rata fals pozitivă.

Precizia poate fi calculată pentru multe circumstanțe, cum ar fi precizia citologiei la femeile îndreptate la colposcopie (a se vedea al doilea exemplu din Figura 5.5 de mai jos), acuratețea screeningului referitor la raportul final [Link către Capitolul 14- Controlul calității] și precizia citologiei convenționale față de cea a citologiei în mediu lichid sau a testelor HPV 

 

Estimările de substituție ale sensibilității

Având în vedere dificultatea de a evalua sensibilitatea necunoscând prevalența reală a CIN2 + la populație, pot fi utilizate estimări de substituție, cum ar fi ratele comparative de raportare pentru HSIL și ratele comparative de detectare pentru CIN2 + sau ratele testelor negative care preced CIN2 + [Linkuri către Capitolul 8 - Colectarea probelor celulare din colul uterin; Capitolul 14 - Controlul calității].

Ghiduri succinte de evaluare a preciziei testelor de screening

Evaluarea concisă efectuată de către Lalkhen & McCluskey (2008) este recomandată ca un ghid succint pentru aprecierea preciziei testelor de screening.  Capitolul 3, Date statistice, la RM Demay The Art and Science of Cytopathology (exfoliative cytology) [Arta și știinţa citopatologiei (citologia exfoliativă)] de asemenea este foarte recomandat.

Figura 5.5 (a-c). Exemple teoretice de precizie a testelor cu aceleași rate FN și FP în cazuri cu prevalență scăzută și ridicată a CIN2+

(a) Formule pentru evaluarea preciziei
(b) Precizia cu un rezultat scăzut al prevalenței
(c) Precizia cu un rezultat sporit al prevalen?ei(c) Precizia cu un rezultat sporit al prevalenței

 

Learning points from Chapter 5

 1. The principles of Wilson and Jungner (1968) for a screening programme should be examined critically with respect to its success in preventing ‘an important health problem’ as well as its ‘snags’.
 2. Improved knowledge about ‘The natural history of the condition’ has raised problems (management of reversible vs. progressive disease) and provided alternative solutions (vaccination and HPV testing).
 3. In well-screened populations high-risk HPV, low-grade and high-grade lesions tend to be detected most frequently in women under 30 years of age.
 4. Distinction between HSIL and LSIL is the key to accurate screening.
 5. ASC-US and LSIL are consistently reported more frequently than HSIL.
 6.  Excision of high-grade CIN carries a risk of premature rupture of membranes in pregnancy: the risk is related to the depth of biopsy.
 7. Rigorous quality control is essential to avoid over-diagnosis as well as under-diagnosis.
 8. Measurement of accuracy combines sensitivity, specificity, positive predictive value and negative predictive value.
 9. There is a trade off between sensitivity (reflecting false negatives) and specificity (reflecting false positives).
 10. In a population-based screening test of a rare condition NPV and specificity may be less relevant than sensitivity and PPV as measures of accuracy.
 11. Declining prevalence of disease may compromise PPV and sensitivity.

 

X