Cytologia szyjki macicy

Ten moduł zawiera program szkolenia w cytologii szyjki macicy, który obejmuje następujące zagadnienia:

  • Anatomia, fizjologia i histologia narządów płciowych żeńskich.
  • Rak szyjki macicy: epidemiologia, etiologia, patogeneza i główne histologiczne typy.
  • Pap test (wymaz cytologiczny z szyjki macicy): zasady pobierania i wykonywania wymazów. Organizacja pracowni, skrining i opis wyniku badania cytologicznego.
  • Prawidłowy rozmaz z szyjki macicy.
  • Infekcje, zapalenia i zmiany reparacyjne, jatrogenne, ciała obce i artefakty.
  • Zmiany nowotworowe w rozmazach cytologicznych.
  • Kontrola jakości.
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Moduł zawiera również duży zbiór obrazów cytologicznych z szyjki macicy oraz szereg testów sprawdzających nabytą wiedzę (samoocena).

X