Klasyfikacja guzów tarczycy wg WHO (1988)

I. Guzy nab?onkowe:

 • ?AGODNE
  • Gruczolak p?cherzykowy i jego warianty.
  • Inne, w tym gruczolak beleczkowy szkliwiej?cy.
 • Z?O?LIWE
  • Rak p?cherzykowy, obejmuj?cy podtypy: minimalnie inwazyjny, rozlegle     inwazyjny i nisko zró?nicowany.
  • Rak brodawkowaty i jego warianty: mikrorak, wariant p?cherzykowy i wariant z rozlanym szkliwieniem.
  • Rak rdzeniasty i jego warianty, w tym rak mieszany rdzeniasto-p?cherzykowy.
  • Rak niezró?nicowany (anaplastyczny).
  • INNE

II. Guzy nienab?onkowe

 • ?agodne
 • Z?o?liwe< >AngiosarcomaInne

  Guzy mieszane

X