Responsibilities

A laborvezetõ feladatai:

 • a vezetõnek kell kineveznie a munkavédelmi felelõst, aki meghatározza a laborban elõforduló veszélyforrásokat, felméri azok lehetõségét, meghatározza a veszély nagyságát.
 • Biztosítja az egészség megóvás és biztonság körülményeit mind idõben mind (anyagi) forrásban számítva
 • Meghatározza és biztosítja a dolgozók és a munkavédelmi felelõs megfelelõ képzését, meghatározza a munkafolyamatok standardjait. A dolgozókat tájékoztatja az esetleges ártalmakról. . Elérhetõ, ellenõrizhetõ, pontos baleseti jegyzõkönyvet vezet.
 • Baleset esetén gondoskodik a veszélyhelyzet megoldásáról, pl. fertõtlenítés, elsõsegélynyújtás, mentõk értesítése.
 • Gondoskodik arról, hogy a laborba lépõ külsõ látogatókat, szállítókat ártalom ne érhesse
 • Rendszeresen felül vizsgálja a szabályokat; legalább évente, ha új módszer kerül bevezetésre, vagy baleset után.
 • Ensure members of the public, visitors to laboratory and contractors are not exposed to risk.
 • Ensure risk assessment is reviewed  regularly (at least annually or when practice changes or in response to an accident).

A munkavédelmi felelõs feladatai:

 • meghatározza a munkahelyi ártalmakat.
 • Felbecsüli az összes veszély valós kockázatát.
 • Meghatározza az optimális ill maximális lehetséges veszélyét az összes ártalomnak.
 • Csökkenti a sérülések és károsodások esélyét az alábbi tényezõk felhasználásával:
  1. Megszünteti a veszélyhelyzetet., a veszélyes anyagot eltávolítja
  2. kevésbé veszélyes anyagokat használ.
  3. Szinten tartja és limitálja a hatást: szellõztetés, elszívás, más anyagok használata, stb.
  4. Egyéni, személyre szabott felelõsséget állapít meg egyes folyamatok és anyagok használatára.
  5. Ellenõrzi az egyéni védõfelszereléseket.
  6. Minden alkalmazottat ellát a veszélyekre vonmatkozó és azok elhárítását is tartalmazó írásos anyaggal
 • Vezeti a baleseti jegyzõkönyvet.
 • Képes arra, hogy elsõ segályt nyújtson ill. azonnal reagáljon minden veszélyre
 • Bejegyzi a sérüléssel, ártalommal járó eseményeket.
 • Gondoskodik róla, hogy a laborba lépõ látogatókat ártalom ne érje. Követi a munkavédelmi elõírások, rendeletek változásait, amennyiben szükséges.

Baleseti jegyzõkönyv:

Mindenkinek felelõssége gondoskodni fenntartásáról és m?ködtetésérõl.

A jegyzõkönyvbe kell rögzíteni a laboratóriumban bekövetkezett összes személyi sérüléssel, ártalommal járó eseményt:

 1. Dátum, idõpont, helyszín, a sérült neve, a sérülés tanúi, a sérülés leírása, a sérülés ellátásának helyszíne, módja.Minden olyan esemény leírása fontos, ahol halálos vagy súlyos sérülés keletkezett.
 2. Rögzíteni kell, ha az esemény hatásaként a dolgozó 3 napnál hosszabb ideig lesz indokoltan távol.
 3. Minden betegséget és kórfolyamatit rögzíteni kell, ami a munkahelyen elõforduló patogen hatás nyomán keletkezett
 4. Minden "majdnem megtörtént" eseményt is rögzíteni kell, amennyiben az potenciálisan ártalmas lehet (kórokozó szabadra kerülése, maró anyag kiöntése, szúrt seb munka közben, stb.)
 5. A sérült a jegyzõkönyv egy példányát aláírásával megerõsíti, egy példányát személyes tulajdonába kapja

Responsibilities of laboratory managers for ensuring health and safety in the laboratory

 • The manager must  appoint a  health and safety officer (HSO) who can identify hazard   and assess risk and who has the authority to  enforce health and safety measures to minimise the risk.
 • Must allocate adequate time and resources to health and safety.
 • Must ensure employees and HSO are adequately and appropriately trained and issued with  standard operating procedures (SOP) for the laboratory Must ensure all employees are informed of hazards and where they are located.
 • Ensure Record of Corporate Risk (COSH)  is maintained.
 • Ensure Record  of Accidents and Injuries  are maintained, accurate and accessible.
 • Ensure response to accidents are appropriate e.g. decontamination , first aid ,referral to accident  and emergency.
 • Ensure members of the public, visitors to laboratory and contractors are not exposed to risk.
 • Ensure risk assessment is reviewed  regularly (at least annually or when practice changes or in response to an accident).

Responsibilities of the health and safety officer in the laboratory

 • Ensure hazards in the workplace are identified
 • Assess risk rating for each hazard
 • Determine optimum exposure limit or maximum exposure limits for each hazard
 • Reduce risk of injury or ill health arising from the hazards by adopting one or more of the following measures:
  • Elimination of a hazard i.e. removal of substance from workplace
  • Substitution e.g. using less hazardous chemicals
  • Control e.g. limit use, reduce emission, provide ventilation etc.
  • Authorisation of specific trained individual who can use the substance
  • Provision of personal protective equipment
  • Issuing all employees with Record of Corporate Risk (list of all potential hazards in laboratory and record of action taken against those risks)
 • Maintain Incident book of any accident or injury or dangerous occurrences
 • Be abe to administer first air and respond appropriately to hazard or injury
 • Ensure visitors or contractors or members of public are not exposed to risk
 • Monitor policy and procedure to ensure implementation of health and safety rules Review and update if necessary

Untoward incident book

This is a vital responsibility for all of those working in the lab.

It should contain the following information

 1. The date, time, place and name of the people involved (including witnesses) and brief description of any events involving the death or major injury of a person working on site or a member of public.
 2. Details of injuries at work requiring the person to be absent from work for longer then 3 days
 3. Details of all diseases or illnesses which could be attributed to pathogen in the workplace
 4. Information about dangerous occurrences including 'near misses' such as accidental release of any pathogen, accidental spill of acid or accidental needle stick injury
 5. A copy of the signed report should be presented to the injured person
X