Ensuring health and safety at work

A munkaadók és alkalmazottak kötelességei a biztonságos munkavégzés biztosítására:

  • Minden munkaadó köteles biztosítani az elvárható biztonságos munkavégzés körülményeit alkalmazottai számára. Ez magába foglalja a felszerelés és a munkafolyamat felülvizsgálatát és karbantartását, a tájékoztatást, az utasításokat és a képzést. A munkaadónak kötelessége a biztonságos körülmények megteremtése annak érdekében, hogy a munkafolyamat a nem alkalmazottkén, passzíven jelenlévõknek se okozzanak károsodást.
  • Minden munkavállaló a tõle elvárható gondossággal köteles betartani a munkabiztonsági elõírásokat, hogy amikor ezeket alkalmazza illetve elmulasztja alkalmazni se önmagának se másoknak ártalmat ne okozzon.
  • A munkaadó gondoskodik az alkalmazottak biztonságáról
  • A munkavállalók felelõsek azért, hogy munka közben ismerjék, és lehetõség szerint tartózkodjanak az ártalmaktól. A munkát az ajánlott módon kell elvégezni, közben védõfelszereléseket kell használni, melyekkel minimalizálhatók az esetleges ártalmak. A munkavállaló köteles részt venni a munkavédelmi és egészségvédelmi oktatáson, köteles továbbá minden észlelt és lehetséges veszélyrõl a vezetõt tájékoztatni.
  • A munkaadó nem végezhet vagy végeztethet olyan munkát, ami a munkavállaló számára veszélyes lehet anélkül, hogy ezen veszélyeket elõre felmérje és a munkavállalóval ismertesse.
  • A munkaadók nem büntethet alkalmazottat bármely olyan tevékenység kapcsán, amit az megfelel a munkavédelmi szabályoknak megfelelõen végzett.
X