Egészség- és munkavédelmi szabályok a laboratóriumban

Jelen részlet befejezése után a szakasszisztensnek a következ?kkel kell tisztában lennie:

  • Ismerje a biztonságos munkavégzéshez szükséges felszerelést és annak folyamatos fenntartását.
  • Legyen tudatában a citológiai laborban várható ártalmaknak, mint az áramütés, t?z, gyúlékony anyagok és gázok, maró és mérgezõ anyagok, rákkeltõ anyagok, fertõzõ minták, mechanikai és környezeti ártalmak.
  • károsodás esélye minimális legyen.
  • Ismerje a munkavédelmi szabályokat. Fentieken túl a tapasztalt (vezetõ) gyakorló citologusnak a következõket kell még tudnia:
  • ki az adott munkahelyen fentiek ellenõrzésével megbízott felelõs (a munkavédelmi felelõs, vagy laborvezetõ)
  • Fel kell ismernie a vészhelyzeteket minden veszélyes szituációban.
  • Ismerje a munka és t?zvédelmi szabályokat saját laboratoriumában
  • Ismerje és fogadja el, hogy minden váratlan eseményt, sérülést és annak tipusát, egészséggel kapcsolatos veszélyes helyzetet és eseményt baleseti naplóban rögzíteni kell
X