Külsõ minõségbiztositás módszerei (EQA)

  1. . A kenetek szabályozottan történõ kölcsönös külsõ, csere utján szervezett újraértékelése
  2. . Szakmai alkalmassági tesztek készitése és alkalmazása (alkalmassági idõszaki tesztvizsga alkalmazása)
  3. . Citotechnikus (elõszürõ) és citopatológus accreditáció és minõsitése (képzés, továbbképzés, szakvizsga)
  4. . A laboratorium vezetésének, szervezeti müködésének és teljesitményének folyamatos ellenõrzése

EQA: kenetek cseréje és a szakmai alkalmassági vizsgák

  • A kenetek laboratoriumok közötti cseréje a növeli a diagnosztika szintjének fenntartását, állandósitja a leletezés módszertanát. Oktatásban is hasznos lehet.
  • Alkalmassági tesztek: az USA-ban és az Egyesült Királyságban elterjedt. (Hasonlatos a hazánkban müködõ Qualicont rendszerhez, ez azonban csak technikai, pl. festés, fixálás kérdését ellenõrzi és nem a diagnosztikus munkát) Papanicolaou szerint festett és külön e célra kiválasztott keneteket küldenek központi szervezéssel önként résztvevõ laboratoriumokba. Mindenki, aki kenetek szürésében, értékelésében részt vesz (orvos és elõszürõ szakasszisztens egyaránt) 10 kenet értékelésére és leletezésére kap 2 órát. A központ ezeket értékeli, az eredményeket az egyes résztevõkkel közli. A módszer jelzi hogy hol elfogadhatatlan mértékü a tévedések gyakorisága. Elengedhetetlen része a módszernek a teljes titoktartás és az adatok bizalmas kezelése.

EQA: Accreditáció és vizsga (minõsités)

  • Akkreditáció: független szakértõi bizottság értékeli és minõsiti azt, hogy az intézet vagy laboratorium milyen mértékben felel meg azon elõre meghatározott standardoknak, melyeket a résztvevõk elõzetesen közösen elfogadtak. Akkreditált szervezetek ismételt minõsitéssel szolgálhatnak szerzõdött pertnereik számára. Az ISO 9000 egy össz-europai akkreditációs rendszer, de néhány ország saját ilyen rendszerekkel is dogozik (pl. UK)
  • Minõsitõ vizsga: az elõszürõ tapasztalata és készsége a laboratoriumban készült lelet minõségére hatással van. Az Europai Citologus Társaságok Szövetsége (EFCS) QUATE Aptitude Test néven müködtet egy nemzetközi, cervix citológiára vonatkozó vizsgát, ami arra hivatott hogy a résztvevõk készségét a kenetek vizsgálatára objektiven felmérje. Olyan elõszürök vehetnek részt ezen, akik - amennyiben van ilyen - saját nemzeti vizsgájukon már megfeleltek vagy legalább két eves gyakorlattal birnak, évi 5 000 kenet értékelését alapul véve.

Summary of quality assurance procedures:

Belsõ minõségbiztosítási progra, ( napi teendõk) Belsõ minõségbiztosítási progra, ( havi teendõk)
Adatfelvétel, festés, laboratoriumi folyamatok ellenõrzése Szövettan - citológia öüsszehasonlítása
Kenetek értékelhetõségének általános megítélése CIN 3 ill. Invazic rák esetén elõzõ kenetek újraértékelése esetleges ál-negativ leletek feltalálására
Negativ és nem értékelhetúõ kenetek minõségbiztosítási célú ellenõrzése Laboratorium teljesítményének statisztikai elemzése
Abnormalis kenetek ill. Klinikailag gyanús esetek patológushoz irányítása ( biopszia indikációja) Munka mennyiség ellenõrzése, kenet raktár muködésének szabályozása, leletforduló ellenõrzése
Normáltól eltérõ kenetek újraértékelése Munka folyamat leírások folyamatos szinten tartó ellenõrzése
X