Minõségbiztosítás

Jelen részlet befejezése után a szakasszisztensnek a következ?kkel kell tisztában lennie:

  • A min?ségbiztosítás, min?ség ellen?rzés és min?ségi standardok elveinek megértése.
  • Tisztában kell legyen a cervix citológia jelent?sebb hibaforrásaival és kell, hogy értse a laboratóriumban bevezetett küls? és bels? min?ségbiztosítás jelent?ségét.
  • Tisztában kell lennie az ál negatív kenet jelent?ségével, valamint, hogy ennek el?fordulása  hogyan minimalizálható.
  • Tisztában kell lennie a f?bb bels? és küls? min?ségbiztosítási rendszerekkel és ezek laboratóriumi alkalmazásával.
  • Értenie kell a rutin laboratóriumi munka folyamatát a citológiai laboratóriumban valamint a többszint? sz?rési és leletezési protokolt.

Fontos továbbá, hogy:

  • Fejlesszék a min?ségbiztosítási ismereteiket, állítsák be és érjék el a min?ségi standardokat.
  • Értsék a laboratórium vezet? és a vezet?asszisztens szerepét és felel?sségét.
  • Értsék a sz?r?program helyi, regionális és nemzeti szint? szervezettségét és ellen?rzését.
  • A szakasszisztens értsen kissé a laboratórium hatékonyságának ellen?rzésére szolgáló alap statisztikai módszerekhez.
X