Cervical Intraepithelial Neoplasia (CIN)

A CIN morfológiai és biológiai jellegzetességei

 • A CIN összes esetében a cervix normál hámja helyett átépült, kóros, különbözõ fokban differenciált hámsejteket találunk
 • A differenciálatlan bazaloid vagy parabazaloid neoplasztikus sejtek megjelenése elfoglalhatja a hám teljes vastagságát (CIN3) vagy a felszín irányában a differenciálódás folyamata részben még felismerhetõ (CIN1, CIN2).
 • A differenciálatlan sejtek magja nagy, szabálytalan valamint különbözõ méretu és alakú. A chromatin tartalom megnõ és kóros szerkezetu, a mag/citoplazma arány a mag javára eltolódik.
 • Amint a neoplasztikus sejtek differenciálódnak a cytoplasma mérete megnõ. Magirregularitás /szabálytalanság, pleomorfizmus és anizonukleózis jelen van, bár ezek mellett a mag mérete általában csökken.
 • A mitotikus aktivitás már nem csupán a hám bazális rétegében hanem annak teléjes szélességében jelen van.
 • Nem ritka, hogy a CIN1, CIN2 és CIN3 gócok ugyanazon méhnyak területén egyidejuleg is jelen vannak.
CIN 1 (enyhe dysplázia): kevéssé differenciált sejteket látunk a hám alsó harmadában. Az ezt követõen elkezdõdõ differenciáció nyomán a felsõ kétharmad sejtjeinek cytoplasmája nagyobb, magjuk kisebb, de abnormális morphologiájú. Mitosis ritka.
CIN 2 (Közepes dysplazia):): kevéssé differenciált sejteket látunk a hám alsó kétharmadában. Az ezt követõen elkezdõdõ differenciáció nyomán a felsõ harmad sejtjeinek cytoplasmája nagyobb, magjuk kisebb, de abnormális morphologiájú. Mitosisokat az alsó kétmarmadban látunk.
CIN 3 (carcinoma in situ): dedifferenciált dganatsejtek foglalják el a hám teljes keresztmetszetét. Osztódások, azok atypusos formái is mindenütt láthatóak. A bazalis membrán megtartott ugyanakkor, a stromát a daganatsejtek nemk infiltrálják.

 

A CIN lézió felszínérõl lesodródott kóros sejtek megtalálhatók a kenetben. A kóros sejtek egyesével, sávokban (vonulatokban) vagy összefüggõ lemezekben jelennek meg. A következõ jellemzõk alapján különböztetjük meg õket a normál sejtektõl:

A cervicalis intraepithelialis neopláziás gócokból származó sejtek morfológiája ahogyan a kenetekben látjuk:

 1. az aránytalan magméret növekedés a normális mag/citoplazma arány eltolódásához vezet
 2. változatos magméret és magalakok
 3. szabálytalan maghártya (mag fénymikroszkópos határvonala)
 4. a mag hypechromáziás és kóros a chromatin összetétele
 5. nagy szabálytalan és néha több sejtmag is jelen lehet (nem CIN1-ben)
 6. 6. A CIN fokozata (1, 2, 3) a mag megnagyobbodás mértékébõl és a mag/citoplazma arány eltolódásából következtethetõ.

CIN 1 a Bethesda rendszer szerint (LSIL, enyhe dysplasia)

 • A mag megnagyobbodásának mértéke: az ép intermedier sejt magjánál 3x vagy többször nagyobb *
 • Mag põlazma arány vagy változik vagy nem; ennek oka, hogy a citopõlazma nagy és esetleg elszarusodó. A sejthatárok általában élesek.
 • A mag mérete és alakja csak mérsékelten változó
 • Kettõs és többmagvuság nem ritka
 • A hyperkromáziát egyenletes kromatin állomány jellemzi. A kromatin degenerált vagy összecsapzódott HPV okozta elváltozásban gyakoribb.
 • Magvacskák ritkák és nem feltunõek.
 • A maghárty lehet kifejezett de elmosott is
 • Cells with a well-defined, optically empty perinuclear halo and peripheral dense cytoplasm (the so called koilocytotic atypia) must also show the above described nuclear abnormalities to be classified as CIN 1(LSIL).

*A WHO cytologiai meghatározása szerint a mag a teljes sejtfelszin felénél kisebb kell, hogy legyen.

CIN 1 (LSIL) A mag nagyobb a citoplazma hatalmsa. A mag mérete és alakja változó.
CIN 1 (LSIL) Enyhe magmegnagyobbodás és gazdag, széles cytoplasma. A mag mérte és alakja változatos. Bár jelen látótérben koilocyták nincsenek jelen, a kifejezett elszarusodás képe HPV infekciot sejtet.
CIN 1 (LSIL) Note slight nuclear enlargement and abundant cytoplasm. Nuclei vary in size and shape.
CIN 1 (LSIL) Slight nuclear enlargement and abundant cytoplasm. Nuclei vary in size and shape. Note koilocytotic atypia
CIN 1 (LSIL) Note slight nuclear enlargement and abundant cytoplasm. Nuclei vary in size and shape.

 

CIN 2 HSIL Bethesda szerinti definiciója

 • A sejtek egyesével, lemezekben vagy syncitialis csoportokban láthatók, a magvak egymásra vetülnek tömeges megjelenésuek.
 • A sejtek cytoplazmája kifejezett és denz: esetenként elszarusodás jelei is láthatóak.
 • A mag megnaggyobbodás három-,vagy többszöröse a normál intermedier sejtmag méretének. *
 • A cytoplasma területe kisebb. Ezért, még ha a mag/plazma arány magas is, a mag maga lehet kisebb, mint LSIL esetén
 • A magmembrán szabálytalan.
 • Anisonucleosis kifejezett.
 • A mag hyperchromáziája kifejezett, a chromatin granuláris, egyenletes eloszlású (fine or coarse)
 • A sejt egészének mérete kisebb, mint LSIL esetén

*A WHO citológiai definiciója szerint a mag méretében a sejt egészének felét- két harmadát teszi ki.

CIN 2 (HSIL) A mag a sejt egészének több mint felét teszi ki, sötéten festõdik, mérete és alakja változatos.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.
CIN 2 (HSIL) The nucleus occupies more then one half the area of the cell and are hyperchromatic and vary in size and shape.

 

CIN 3 (HSIL) Bethesda szerinti jellemzõi:

 • . A sejtek egyesével fordulnak elõ, néha lemezeket alkotnak vagy syncitialis csoportokat
 • A kóros sejtmagvak éretlen, sötét cytoplazmájú, esetenként elszarusodó sejtekben helyezkednek el
 • A mag megnaggyobbodás három-,vagy többszöröse a normál intermedier sejtmag méretének. *
 • A cytoplasma mérete kisebb. Ezért, még ha a mag/plazma arány extrém magas is, a mag maga kisebb, mint LSIL esetén
 • A sejt egészének mérete kisebb, mint LSIL esetén
 • A mag hyperchromáziája kifejezett, a chromatin granuláris
 • A magmembrán szabálytalan, anisonucleosis kifejezett.
 • Csoportokb rendezett kóros sejtek esetén a magok egymásra vetülnek tömeges elrendezõdésuek, mitosis gyakori

*A WHO citológiai definiciója szerint a mag méretében a sejt egészének több mint két harmadát teszi ki.

CIN 3 (HSIL) A mag a sejt területének több mint kétharmadát teszi ki.A mag méret és alak változatos, sötét a chromatin és egyenetlen eloszlású. Polaritás nem látható, a sejtek egymásra vetülnek.
CIN 3 (HSIL) A mag a sejt területének több mint kétharmadát teszi ki.A mag méret és alak változatos, sötét a chromatin és egyenetlen eloszlású.
CIN 3 (HSIL) A mag a sejt területének több mint kétharmadát teszi ki.A mag méret és alak változatos, sötét a chromatin és egyenetlen eloszlású.
CIN 3 (HSIL) A mag a sejt területének több mint kétharmadát teszi ki.A mag méret és alak változatos, sötét a chromatin és egyenetlen eloszlású ebben az igen sok sejtet tartalmazó "sürü" lemezben.
CIN 3 (HSIL) Két hatalmas csupasz sejtmag látható ebben a kenetben. Méretük és alakjuk is különbözõ, jelenlétük CIN 3 fokusztt sejtet.

 

X