Az acut nem specifikus cervicitis citológiája

Inflammatory changes in the cervix

Az akut nem specifikus endometritis szöveti képében jól látszik a stroma szöveti reakciója: a papilláris véredények hyperemiája, folyadék exsudatum a környezõ szövetekbe valamint a szegmentált magvú fehérvérsejtek migrációja az érpálya irányából a gyulladás területére. A hámrétegben fehérvérsejtek és vörösvértestek vannak, a hámsejtek degenerativ jeleket mutatnak, a sejtek közötti kohézió csökkent. Végül a felszíni hám teljesen eltunik és helyét nekrotikus anyag foglalja el.

 

Az acut nem specifikus cervicitis citológiája

A kenet jellegzetességei:

  1. A hámsejtek citoplazmája és magja degeneratív elváltozásokat mutat. A citoplazma halványabb vagy vacuolizált és polychromáziás festõdésu lehet, keskenyre zsugorodhat perinuclearis halo-t képezve. Néha a neutrophil granulocyták beborítják a cytoplasmát. A nuclearis változások a károsodástól függõen különböznek. Korai fázisban koagulációs nekrózis révén a chromatin összecsomósodik, hyperchromasia látható a maghártya szabálytalanná válik. A teljes sejt elhalás bekövetkezésekor a sejtmag megduzzad, hypochromasiás lesz és a mag szerkezet valamint a maghártya nem élesen elhatárolt, elmosott. Végül a mag összezsugorodik és piknotikussá válik majd bekövetkezik a karyorrhexis.
  2. Számos neutrophil granulocyta kerül bele a fehérjében gazdag exsudátumba. Néha a neutrophil granulocyták olyan nagy tömegben lepik el a hámsejteket a kenetben, hogy ez értékelhetetlenné teszi a kenet vizsgálatát.
  3. Vörösvértestek, coccoid bactérium láncok vagy más baktériumok, nyák és necroticus szövettörmelék látható a háttérben.
Nem specifkus cervicitis: gyulladásos kenetben az éretlen metapláziás hámsejtek degeneratic jeleket mutatnak. A hámsejtekben megfigyelhetõ a kromatin kondenzációja és rögösödése, más sejtekben a magfestõdés "világos" egyenetlensége. A magvak mérete változó, a cytoplasma vacuolizált
Nem specifkus cervicitis: gyulladásos kenetben az éretlen metapláziás hámsejtek degeneratic jeleket mutatnak. A hámsejtekben megfigyelhetõ a kromatin kondenzációja és rögösödése, más sejtekben a magfestõdés "világos" egyenetlensége. A magvak mérete változó, a cytoplasma vacuolizált

 

Cytology of atrophic cervicitis

Atrophiás cervicitis: Atrophiás cervix a fertõzésekre hajlamos. A kenetekben polymorph magvú leukocyták és nyák vonulatok láthatók, utóbbiakban parabasalis sejtek. A sejtekben degenerativ jelenségek is vannak (piknosis és karyorrhexis). A citoplazma polymorph festõdése fontos.

 

X