Laphám carcinoma

A más anatomiai területeken ismert laphám rákoknak morfologiailag mindenben megfelel? malignus tumor: elszarusodó és el nem szarusodó malignus laphámsejtek találhatók valódi szövet fragmentumokban és egyesével egyaránt. Összecsapódott sejt konglomerátumok is jelen vannak. A lézio centruma gyakorta elfolyósodik nekrozis következtében, az aspirátum ilyenkor gennyre emlékeztet.

Squamous cell carcinoma
Squamous cell carcinoma

 

X