Warthin tumor

Férfiakban fordul el?, gyakran kétoldali. Cystikus, oncocytaer, lympoepithelialis megjelenés?. Cystikus lézióra jellemz? képet látunk. Az anyag, amit aspirálunk általában sürü, barnás és szennyes. A kenet hátterét ez a sürü folyadék tartalom képezi, ebben oncocytaer sejtek csoportjai, lymphocyták és histiocytaer sejtek helyezkednek el. Az aspiráció során alkalmazott vakuum hatására legnagyobb mennyiségben az ellenállást nem tanusitó folyadék komponens kerül a kenetbe. Mennyiségben ezt általában a lymphocytaer majd az oncocytaer komponens követi. A Warthin tumorban ( cystadenoma papillare lymphomatosum ) gyakran keletkezik nekrozis, ami laphám metapláziához vezethet.  Az ebb?l származó sejtek a szennyezett lobos háttérben laphám rák képét utánozhatják. A differenciál diagnosztika nagyon fontos: korábban jeleztük, hogy a fej-nyak területén a laphámrák akár primer akár áttéti formában gyakran esik kollikvációs necrosis áldozatául, így pseudocystát képez.

 

Warthin tumor - histology
Warthin tumor - histology
Warthin tumor - cytology
Warthin tumor - cytology

 

X