Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (SLE)

Περίπου το ένα τρίτο των ασθενών με SLE αναπτύσσουν ένα πλευριτικό ή περικαρδιακό υγρό κοιλοτήτων, ή λιγότερο συχνά ένα περιτοναϊκό υγρό κοιλοτήτων.

Το χαρακτηριστικό κύτταρο είναι το κύτταρο ερυθηματώδους λύκου (LE), ένα ουδετερόφιλο ή μακροφάγο που περιέχει ένα αναρροφημένο κυτταροπλασματικό σωματίδιο που καλείται σωμάτιο αιματοξυλίνης. Το σωμάτιο αιματοξυλίνης μπορεί να είναι πράσινο, μπλε ή μωβ με χρώση Παπανικολάου και έχει μία υαλώδη, ομοιογενή εμφάνιση. Ο πυρήνας πιέζεται στη μία πλευρά και στριμώχνεται σε  ένα χώρο δίκην «ημισέληνου».

X