Ρευματοειδής πλευρίτιδα

Λιγότερο από 5% των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα εμφανίζουν υπεζωκοτική συμμετοχή. Η συλλογή μπορεί να μονόπλευρη ή αμφίπλευρη και περικαρδιακό υγρό ενδέχεται να εμφανιστεί σε κάποιες περιπτώσεις. Η κυτταρολογική εικόνα είναι πολύ χαρακτηριστική.

  • Άφθονές συγκεντρώσεις κοκκωδών υπολειμμάτων
  • Μακροφάγα

Tο άφθονο κοκκώδες υλικό μπορεί να χρωματιστεί πράσινο, ροζ, κόκκινο ή πορτοκαλί με χρώση Παπανικολάου, και συσσωρεύεται σε ανώμαλες συγκεντρώσεις. Μεγάλες, δίκην «νησιού» μάζες μπορεί να παρατηρηθούν στο υλικό cell block. Το κυρίαρχο κύτταρο είναι το μακροφάγο, πολυπύρηνα μακροφάγα παρατηρούνται στις περισσότερες περιπτώσεις. Λεμφοκύτταρα και πολυμορφοπύρηνα λεμφοκύτταρα ενδέχεται να παρατηρηθούν. Μεσοθηλιακά κύτταρα συνήθως απουσιάζουν.

X