Εωσινοφιλικά υγρά κοιλοτήτων

Εωσινοφιλικό πλευριτικό υγρό είναι μία ασυνήθιστη διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο αριθμό εωσινόφιλων, συνήθως περισσότερο από το 10% των κυττάρων. Κάποιες περιπτώσεις  συμβαίνουν στα πλαίσια προδιαθεσικής αιτίας, αλλά περίπου στο ένα τρίτο των περιπτώσεων η προέλευση παραμένει άγνωστη. Οι περισσότερες περιπτώσεις λύνονται στιγμιαία. Εωσινοφιλικά περικαρδικά και περιτοναΙκά υγρά είναι ακόμη πιο σπάνια.

Αίτια εωσινοφιλικής πλευρίτιδας (>10%)

  • Αλλεργία
  • Αυτοάνοσες διαταραχές
  • Πνευμονία (βακτηριακή ή ιική)
  • Πνευμονικά έμφρακτα
  • Λοιμώξεις (μυκητιασικές, παρασιτικές)
  • Πνευμονοθώρακας, αιμοθώρακας
  • Θωρακικό τραύμα (πνευμονοθώρακας, θωρακεκτομή, επαναλαμβανόμενη αναρρόφηση)
  • Νεοπλάσματα
  • Ιδιοπαθή

Κυτταρολογικά παρασκευάσματα είναι συνήθως κυτταροβριθή, με μεγάλη συγκέντρωση εωσινόφιλων. Σε αντικειμενοφόρες πλάκες μονιμοποιημένες σε αλκοόλη και βαμμένες με χρώση Παπαπικολάου, τα  ‘εωσινόφιλα’ κοκκία είναι είτε πορτοκαλόχροα είτε ανοιχτόχρωμα-πράσινα και δυσδιάκριτα, και τα κύτταρα αναγνωρίζονται περισσότερο βάση των δίλοβων πυρήνων. Τα κοκκία είναι έντονα εωσινόφιλα σε παρασκευάσματα cell block με αιματοξυλίνη και ηωσίνη όπως και οι στεγνωμένες σε αέρα αντικειμενοφόρες πλάκες με χρώση Romanowsky. Charcot-Leyden κρύσταλλοι υπάρχουν σε κάποιες περιπτώσεις. 

 

Εωσινόφιλα
Εωσινόφιλα

 

 

X