γρά κοιλοτήτων (Up to date 2015)

Author: Francesco Mauri.

Translated by Maria Nasioutziki.

Με την ολοκλήρωση αυτής της ενότητας, ο Κυτταρολόγος θα πρέπει να γνωρίζει:

 • τη φυσιοπαθολογία των υγρών των κοιλοτήτων
 • τις μεθόδους συλλογής και παρασκευής
 • τον ρόλο της κυτταρολογίας στα υγρά των κοιλοτήτων
 • την ορολογία αναφοράς
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των φυσιολογικών μεσοθηλιακών κυττάρων και των φλεγμονωδών κυττάρων
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των άτυπων μεσοθηλιακών κυττάρων και τα αίτια της μεσοθηλιακής ατυπίας
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά των φλεγμονωδών καταστάσεων
 • τα στοιχεία των κακοηθών υγρών των κοιλοτήτων
 • την επιδημιολογία, αιτιοπαθογένεση και κυτταρολογικά χαρακτηριστικά του κακοήθους μεσοθηλιώματος
 • κυτταρολογικά χαρακτηριστικά μεταστατικών όγκων και λεμφώματος
 • κριτήρια διαφορικής διάγνωσης
X