Πρωτοπαθές υγρό κοιλοτήτων λεμφώματος

Πρωτοπαθές υγρό κοιλοτήτων λεμφώματος

Είναι το B-κυττάρων λέμφωμα από μεγάλα κύτταρα το οποίο εμφανίζεται ως ένα πλευριτικό, περικαρδιακό ή περιτοναϊκό υγρό κοιλοτήτων. Δεν υπάρχει συσχετιζόμενη μάζα ή λεμφαδενοπάθεια. Οι περισσότερες περιπτώσεις εμφανίζονται σε κατάσταση HIV λοίμωξης. Η πρόγνωση είναι φτωχή.

 

Χαρακτηριστικά κυτταρολογικής διάγνωσης

  • Διάσπαρτα μεγάλα κύτταρα
  • Στρόγγυλοι ή ανώμαλοι πυρήνες, προέχοντα πυρήνια
  • Άφθονο βασεόφιλο κυτταρόπλασμα (Romanowsky χρώση)

Κυτταρομετρία ροής σε ένα φρέσκο δείγμα επιβεβαιώνει τα μορφολογικά ευρήματα

 

Υψηλού βαθμού λεμφοματώδες υγρό κοιλοτήτων
CD20
CD3
Ki-67

 

X