Κακοήθη υγρά κοιλοτήτων

Κάποιοι όγκοι έχουν μεγαλύτερη τάση συγκριτικά με άλλους να διασπείρονται στις ορογόνες κοιλότητες. Οι πιο συχνές αιτίες κακοήθων πλευριτικών υγρών είναι ο καρκίνος του πνεύμονα στους άνδρες και ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες. Σε κάποιες περιπτώσεις, ένα κακόηθες πλευριτικό υγρό μπορεί να αποτελέσει την πρώτη τεκμηρίωση εκδήλωση καρκίνου του πνεύμονα, ενώ είναι πολύ ασυνήθιστο για τον καρκίνο του μαστού να εμφανίζεται αρχικώς ως κακόηθες υγρό κοιλοτήτων. Οι πιο κοινές λανθάνουσες πηγές περιτοναϊκού υγρού είναι ο εντερικός, γαστρικός και παγκρεατικός καρκίνος στους άνδρες και ο καρκίνος ωοθηκών στις γυναίκες. Η παρουσία κακοήθων κυττάρων σε πλευριτικά, περικαρδιακά ή περιτοναϊκά υγρά είναι συσχετισμένη με φτωχή πρόγνωση. Σε παιδιά, η πιο κοινή αιτία ενός κακοήθους πλευριτικού ή περιτοναϊκού υγρού είναι ένα μη-Hodgkin λέμφωμα. Πρωτοπαθείς κακοήθειες ορογόνων μεμβρανών (κακόηθες μεσοθηλίωμα) μπορεί να εμφανιστεί ως κακόηθες υγρό επίσης.

Η διάγνωση της κακοήθειας βασίζεται αποκλειστικά στα μορφολογικά χαρακτηριστικά. Συμπληρωματικές μέθοδοι (ICC, κυτταροχημεία) είναι χρήσιμες μόνο για την τυποποίηση του όγκου.

 

Tips για ανίχνευση κακοηθών κυττάρων:

  • ‘Δεύτερος πληθυσμός’
  • Πολυάριθμες μεγάλες συγκεντρώσεις
  • Κενά (cell block τομές)

Μετά την εντόπιση κάποιων καλοήθων μεσοθηλιακών κυττάρων, κακοήθη κύτταρα μπορούν να ταυτοποιηθούν ως ένας ‘δεύτερος πληθυσμός’ κυττάρων που είναι ξεκάθαρα διαφορετικός. Δεν είναι απαραίτητα μεγαλύτερα από τα μεσοθηλιακά κύτταρα, κάποια είναι περίπου στο ίδιο μέγεθος, με υψηλή N/C αναλογία, πυρηνική υπερχρωμασία ή μακροπυρήνια. Σε κακόηθες μεσοθηλίωμα, όμως, μία ξεκάθαρη διάκριση μεταξύ καλοήθων και νεοπλασματικών μεσοθηλιακών κυττάρων σπάνια παρατηρείται. Φυσιολογικά μεσοθηλιακά κύτταρα σχεδόν ποτέ δεν σχηματίζουν μεγάλες συμπαγείς ομάδες, δείγματα με πολυάριθμες κυτταρικές συγκεντρώσεις αναγνωρίζονται εύκολα ως κακοήθη. Δεν θα πρέπει να συγχέονται με τα χαλαρά συνδεδεμένα κύτταρα, που είναι συχνό τεχνούργημα (artefact) της κυτταροφυγοκέντρησης και των παρασκευασμάτων υγρής φάσης. Κακοήθεις συγκεντρώσεις είναι αρκετά συμπαγείς. Σε cell block τομές κακοήθη κύτταρα συχνά εναποτίθενται σε κενά, τα οποία αποτελούνται από καθαρούς χώρους που περιβάλλουν μεμονωμένα κύτταρα ή κυτταρικές ομάδες. Όμως, τα κενά μπορούν να παρατηρηθούν επίσης σε πολλά καλοήθη υγρά κοιλοτήτων.

 

 

X