Φυματιώδης πλευρίτιδα

  • 80-100% λεμφοκύτταρα
  • Καθόλου ή λίγα μεσοθηλιακά κύτταρα

 

Σε αυτές τις καλοήθεις καταστάσεις, τα λεμφοκύτταρα είναι πολυκλωνικά, κυρίως Τ κύτταρα. Διαφορική διάγνωση με CLL/SLL, όπου υπάρχουν μονοκλωνικά, κυρίως B κύτταρα.

Πλευριτικά υγρά σε ασθενείς με φυματιώδη πλευρίτιδα έχουν μία χαρακτηριστική, αλλά μη ειδική, κυτταρολογική εμφάνιση. Το υγρό είναι θολό και πρασινοκίτρινο. Τα κυτταρολογικά παρασκευάσματα είναι κυτταροβριθή και αποτελούνται σχεδόν αποκλειστικά από διάσπαρτα μικρά λεμφοκύτταρα, όπου η ανοσοφαινοτύπιση δείχνει ότι είναι T κύτταρα. Μεσοθηλιακά κύτταρα και ιστιοκύτταρα είναι είτε απόντα ή παρόντα μόνο σε πολύ μικρούς αριθμούς.

Η διαφορική διάγνωση περιλαμβάνει μη-φυματιώδη φλεγμονώδη υγρά κοιλοτήτων, που συνήθως εμφανίζουν μία περισσότερο πολύμορφη διήθηση με λεμφοκύτταρα, ουδετερόφιλα και ιστιοκύτταρα, όπως και μεσοθηλιακά κύτταρα.

Υγρά κοιλοτήτων προκαλούμενα από λεμφοκυτταρικό λέμφωμα από μικρά κύτταρα και χρόνια λεμφοκυτταρική λευχαιμία ομοιάζουν αρκετά με φυματιώδη υγρά κοιλοτήτων, επειδή υπάρχουν νεοπλάσματα B-κυττάρων, ανοσοκυτταροχημεία και κυτταρομετρία ροής μπορεί να είναι χρήσιμες.

 

Αίτια αυξημένων λεμφοκυττάρων στα υγρά κοιλοτήτων

Μεταστατικός καρκίνος Πνευμονική φυματίωση Χρόνια φλεγμονή

 

Λεμφοκύτταρα
Λεμφοκύτταρα

 

X