Μη-νεοπλασματικές καταστάσεις

Σε πολλές καλοήθεις διαταραχές, υγρά κοιλοτήτων εμφανίζουν μία μη-ειδική κυτταρολογική εικόνα. Όμως, κάποιες καταστάσεις χαρακτηρίζονται από ειδικά κυτταρολογικά χαρακτηριστικά που μπορεί να είναι χρήσιμα στη διαφορική διάγνωση.

  • Οξεία ορογονίτιδα
  • Εωσινοφιλικά υγρά κοιλοτήτων
  • Φυματιώδης πλευρίτιδα
  • Ρευματοειδής πλευρίτιδα
  • Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (SLE)

 

Υγρά κοιλοτήτων λόγω πνευμονικού εμφράκτου

  • Αντιδραστικά μεσοθηλιακά κύτταρα (συχνά)
  • Μιτώσεις
  • Αιμοσιδηρινοφάγα
  • Εωσινόφιλα (έως και 60%)
  • Λεμφοκύτταρα και ουδετερόφιλα
X