Καλοήθη στοιχεία

Καλοήθη στοιχεία

Καλοήθη υγρά κοιλοτήτων περιέχουν μεσοθηλιακά κύτταρα, ιστιοκύτταρα και λεμφοκύτταρα με ποικίλες αναλογίες. Επειδή κάποια αιμορραγία μπορεί συχνά να εμφανιστεί κατά τη δειγματοληψία, ερυθροκύτταρα και λευκά αιμοσφαίρια είναι συνήθη.

 • Μεσοθηλιακά κύτταρα
 • Μακροφάγα
 • Λεμφοκύτταρα
 • Ουδετερόφιλα
 • Εωσινόφιλα
 • Πλασματοκύτταρα

 

Μεσοθηλιακά κύτταρα

 • Συνήθως εμφανίζονται ως μεμονωμένα κύτταρα
 • Ενίοτε λωρίδες ή μικρές ομάδες με «παράθυρα»
 • Στρόγγυλα κύτταρα
 • Στρόγγυλος πυρήνας, μονήρες πυρήνιο
 • Πυκνό κυτταρόπλασμα με διαυγές εξωτερικό περίβλημα (‘lacy skirt’)
 • Ενίοτε πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα

Μεσοθηλιακά κύτταρα μπορεί να είναι ελάχιστα ή πολυάριθμα. Διπυρήνωση και πολυπυρήνωση είναι συνήθεις και μιτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν σε καλοήθη υγρά κοιλοτήτων. Το πυκνό κυτταρόπλασμα αντανακλά την αφθονία ινιδίων και το διαυγές εξωτερικό περίβλημα (‘lacy skirt’ ή ‘άλως’) αντιστοιχεί σε επιμήκεις, λεπτές, διακλαδιζόμενες μικρολάχνες. Τα κύτταρα μερικές φορές έχουν κυτταροπλασματικά κενοτόπια. Δύο ή περισσότερα μεσοθηλιακά κύτταρα σε ομάδες διαχωρίζονται συχνά από μία στενή καθαρή ζώνη ή ‘παράθυρο’.

 

Άτυπα μεσοθηλιακά κύτταρα

Αντιδραστική μεσοθηλιακή ατυπία μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα μιας κακοήθειας (πρωτοπαθής ή μεταστατική). Αντιδραστικά μεσοθηλιακά κύτταρα περιλαμβάνουν ένα φάσμα από φυσιολογικά έως άτυπα, τα τελευταία εμφανίζουν πυρηνικό πλειομορφισμό, αδρής δομής χρωματίνη, ανώμαλα πυρηνικά περιγράμματα και πολύ προέχοντα πυρήνια. Είναι υπερτροφικά/υπερπλαστικά κύτταρα: δεν υπάρχει λόγος στην αναφορά της παρουσίας τους. Το κλινικό ιστορικό είναι σημαντικό: κάποιες ιατρικές καταστάσεις, όπως αναιμία, κίρρωση, λύκος, πνευμονικό έμφρακτο ή νεφρική ανεπάρκεια, αποτελούν διαβόητες περιπτώσεις μεσοθηλιακής ατυπίας

 

Περιπτώσεις μεσοθηλιακής ατυπίας

 • Χρόνια συλλογή υγρών κοιλοτήτων
 • Αμίαντος
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια
 • Περιτοναϊκή διάλυση
 • Θρομβοεμβολισμός
 • Ακτινοβολία ή χημειοθεραπεία
 • Κίρρωση
 • Περικαρδιακά ή οσχεϊκά υγρά κοιλοτήτων
 • Οξεία ορογονίτιδα
 • Νεοπλάσματα

 

Διαγνωστικές παγίδες (pitfalls)

 • Θηλώδη τμήματα του μεσοθηλίου
 • Πολυπύρηνα γιγαντοκύτταρα
 • Υπερχρωματισμός κατά τη χρώση
 • Επιχρίσμα κακής ποιότητας

Επιχρίσματα καλής ποιότητας και χρώσης είναι χρήσιμα στην αποφυγή υπερδιαγνώσεων. Όλες οι αμφιβολίες θα πρέπει να καταγράφονται στην έκθεση αναφοράς.

Η μεγάλη πλειοψηφία των εικόνων που ακολουθούν παρακάτω σε αυτήν την ενότητα παρουσιάζουν επιχρίσματα κυτταροφυγοκέντρησης μονιμοποιημένα σε 96% αλκοόλη και βαμμένα με αιματοξυλίνη-εωσίνη. Σε άλλες περιπτώσεις οι λεπτομέρειες της μεθόδου παρασκευής και χρώσης παρουσιάζονται σε υπομνήματα.

 

Μακροφάγα

 • Μικρότεροι πυρήνες σε σχέση με εκείνους των μεσοθηλιακών κυττάρων
 • Συχνά αναδιπλωμένοι πυρήνες
 • Διπυρήνωση, πολυπυρήνωση
 • Κοκκώδες ή κενοτοπιώδες κυτταρόπλασμα
 • Φαγοκυττάρωση
 • Λωρίδες και ομάδες
 • Απουσία 'παραθύρων' μεταξύ παρακείμενων κυττάρων

Ανοσοκυτταροχημεία, αν και σπάνια απαραίτητη, μπορεί να διακρίνει τα ιστοκύτταρα από τα μεσοθηλιακά κύτταραs: τα πρώτα είναι θετικά για CD68 και αρνητικά για πρωτεΐνες κερατίνης, το αντίστροφο ισχύει για τα τελευταία.

Κάποια υγρά κοιλοτήτων μπορεί επίσης να περιέχουν πολλά λεμφοκύτταρα.

 

 

 

?????????

 • ?????????? ??????? ?? ????? ?? ???????? ??? ???????????? ????????
 • ????? ????????????? ???????
 • ??????????, ????????????
 • ???????? ? ???????????? ?????????????
 • ?????????????
 • ??????? ??? ??????
 • ??????? '?????????' ?????? ???????????? ????????

??????????????????, ?? ??? ?????? ??????????, ?????? ?? ????????? ?? ??????????? ??? ?? ??????????? ???????s: ?? ????? ????? ?????? ??? CD68 ??? ???????? ??? ????????? ?????????, ?? ?????????? ?????? ??? ?? ?????????.

?????? ???? ?????????? ?????? ?????? ?? ????????? ????? ????????????.

 

 

 

X