Ορολογία Αναφοράς

Οι διαγνώσεις αναφέρονται ως “αρνητικό για κακοήθη κύτταρα” ή “θετικό για κακοήθη κύτταρα”, ακολουθούμενες από μία περιγραφή. Ένα περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο όταν ανώμαλα κύτταρα είναι πολύ φτωχά διατηρημένα ή πολύ λίγα για την τεκμηρίωση μίας οριστικής διάγνωσης κακοήθειας. Κριτήρια επάρκειας των δειγμάτων υγρών κοιλοτήτων δεν έχουν καθοριστεί. 

X