Ακρίβεια

Η κυτταρολογία είναι πιο ευαίσθητη συγκριτικά με τη τυφλή βιοψία σε ασθενείς ύποπτους για μεταστάσεις των ορογόνων, πιθανώς επειδή το υγρό παρέχει ένα πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα. Η κυτταρολογική εξέταση που συμπληρώνεται από καλλιέργεια του υγρού είναι περισσότερο αξιόπιστη συγκριτικά με μία βιοψία για την ανίχνευση της φυματίωσης.

Κυτταρολογική εξέταση των υγρών κοιλοτήτων έχει ένα σημαντικό ποσοστό ψευδώς-αρνητικών. Κάποιες μελέτες υπολόγισαν την ευαισθησία της κυτταρολογίας για τη διάγνωση κακοηθειών περίπου στο 60%. Το ποσοστό ανίχνευσης αυξάνει όταν πολλαπλά δείγματα χρησιμοποιούνται.

Ψευδώς-θετικές διαγνώσεις εμφανίζονται σε λιγότερο από το 1% των καλοήθων περιπτώσεων. Συνήθως προκαλούνται από ατυπία μεσοθηλιακών κυττάρων σε περιπτώσεις πνευμονικού εμφράκτου, φυματίωσης, χημειοθεραπείας, οξείας παγκρεατίτιδας, ινώματος ωοθηκών, κίρρωσης. Ψευδώς θετικά αποτελέσματα ενδέχεται επίσης να εμφανιστούν εξαιτίας λανθασμένης διάγνωσης καλοήθων λεμφικών κύτταρων όπως σε ένα λέμφωμα.

Επικουρικές τεχνικές για να βελτιωθεί η ευαισθησία, συγκεκριμένα ανοσοκυτταροχημεία, είναι χρήσιμες σε επιλεγμένες περιπτώσεις.

Ανοσοκυτταροχημεία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Επιβεβαίωση κακοήθειας σε κυτταρολογικά διφορούμενες περιπτώσεις
  • Διάκριση αδενοκαρκινώματος από το μεσοθηλίωμα
  • Προσδιορισμός της πρωτοπαθούς περιοχής του κακοήθους υγρού
X