Φυσιοπαθολογία των υγρών κοιλοτήτων

Οι υπεζωκοτικές, περικαρδιακές και περιτοναϊκές κοιλότητες διατρέχονται από μία μονή στιβάδα πεπλατυσμένων ή κυβοειδών μεσοθηλιακών κυττάρων που καλείται ορογόνος. Σε φυσιολογικές καταστάσεις,  αυτές οι κοιλότητες περιέχουν μόνο μία μικρή ποσότητα υγρού, αρκετή για την ύγρανση των παρακείμενων  σπλαγχνικών και τοιχωματικών επιφανειών καθώς κινούνται αναμεταξύ τους.  Σε παθολογικές καταστάσεις,  συγκεντρώνεται μία μεγαλύτερη ποσότητα του υγρού, γνωστού ως υγρά κοιλοτήτων.

Τα υγρά κοιλοτήτων κατατάσσονται ως διιδρώματα ή εξιδρώματα. Τα διιδρώματα δηιουργούνται από μία ανισορροπία υδροστατικής και ογκωτικής πίεσης, όπως συμβαίνει σε συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, κίρρωση και νεφρωσικό σύνδρομο. Αυτά τα υγρά έχουν μικρό ειδικό βάρος και χαμηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών.  

Εξιδρώματα προκαλούνται από τραύμα στο μεσοθήλιο, όπως επίσης σε καταστάσεις φλεγμονής, συστηματικού ερυθηματώδους λύκου ή  ρευματοειδούς πλευρίτιδας, πανγκρεατίτιδας, ακτινοβολίας ή κακοηθών όγκων. Αυτά τα υγρά έχουν μεγάλο ειδικό βάρος (>1.015) και υψηλή συγκέντρωση πρωτεϊνών (>3 g/dl) και περιέχουν φλεγμονώδη κύτταρα. Κακοήθεις όγκοι, είτε πρωτοπαθείς (μεσοθηλίωμα) είτε μεταστατικοί, αποτελούν μία κοινή αιτία για εξιδρώματα, οι ορογόνες επιφάνειες αποτελούν περιοχή μετάστασης για πολλούς καρκίνους.

 

Αίτια διιδρωμάτων

  • Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια
  • Κίρρωση ήπατος
  • Νεφρική ανεπάρκεια (υποπρωτεΐναιμία)

 

Αίτια εξιδρωμάτων

  • Πνευμονία
  • Πνευμονικό έμφρακτο
  • Πνευμονικό απόστημα
  • Πλευρίτιδα
  • Δευτερογενής βακτηριακή λοίμωξη ενός εξιδρώματος
  • Πρωτοπαθείς ή μεταστατικοί κακοήθεις όγκοι
X