Κυτταρολογία τραχήλου της μήτρας

Translated by Maria Nasioutziki

Αυτή η ενότητα παρέχει εκπαίδευση για τον προληπτικό έλεγχο (screening) του τραχήλου της μήτρας και καλύπτει τα ακόλουθα κεφάλαια:

  • Ανατομία, φυσιολογία και ιστολογία του γυναικείου γεννητικού συστήματος
  •  Καρκίνος τραχήλου μήτρας: επιδημιολογία, αιτιολογία, παθογένεση, και κύριοι ιστολογικοί τύποι.
  •  Τεστ Παπανικολάου: Αρχές  λήψης και προετοιμασίας του δείγματος. Οργάνωση εργαστηρίου, προληπτικός έλεγχος (screening)  και παροχή αποτελέσματος.
  • Το φυσιολογικό κολποτραχηλικό επίχρισμα
  • Μόλυνση, φλεγμονή και επούλωση- αναγέννηση, ιατρογενείς αλλοιώσεις, επιμολύνσεις και artifacts.
  • Νεοπλασία στο κολποτραχηλικό επίχρισμα
  •  Εξασφάλιση ποιότητας εργασίας
  • Οδηγίες για προφύλαξη  της υγείας και της ποιότητας εργασίας

Αυτή η ενότητα επίσης συμπεριλαμβάνει μεγάλη βιβλιοθήκη αναφοράς και αρκετά βαθμολογούμενα  τεστ αυτο-αξιολόγησης.

X