Κακοήθης μικτός όγκος

Ο όγκος εμφανίζεται σε ένα προγενέστερο πλειόμορφο αδένωμα ή θεωρητικά μπορεί να ξεκινήσει ως de novo κακοήθης μικτός όγκος. Αυτό το συμβάν εμφανίζεται στο 5 -7 % των μικτών όγκων, γενικά μετά από την προϋπαρξή του για περισσότερο από 15 -20 έτη. Τα κύτταρα είναι κακοήθη επιθηλιακά, μυοεπιθηλιακά κύτταρα αναμεμιγμένα μερικές φορές με κακοήθη μεσεγχυματικά κύτταρα. Ο όγκος διαγιγνώσκεται εύκολα κυτταρολογικά σε αποδιαφοροποιημένες και διηθητικές περιπτώσεις: αποτελείται κυρίως από κακοήθη πλακώδη, σε κάποιες περιπτώσεις κερατινοποιημένα πλακώδη κύτταρα, άτυπα αδενικά κύτταρα. Βλεννοεπιδερμοειδής καρκίνος, μικροκυτταρικός όγκος ενδέχεται επίσης να αναπτυχθούν σε κακοήθεις μικτούς όγκους. Μιτώσεις μπορεί να παρατηρηθούν. Υπάρχει μία σπάνια παραλλαγή του in situ κακοήθους μικτού όγκου: σε αυτές τις περιπτώσεις τα ίδια είδη κακόηθων μυοεπιθηλιακών ή επιθηλιακών κυττάρων υπάρχουν, διηθούν την κάψα και τα αγγεία μέσα στη βλάβη, αλλά δεν είναι διηθητικά προς τον περιβάλλοντα ιστό σιελογόνου αδένα. Πρόσφατα μία νέα οντότητα περιεγράφηκε αποκαλούμενη σκληρυντικό διαυγοκυτταρικό μυοεπιθηλιακό καρκίνωμα, που χαρακτηρίζεται από μία συγκεκριμένη μοριακή αλλαγή ( αναδιάταξη EWSR1). Αυτός ο όγκος επίσης αναπτύσσεται σε προϋπάρχοντες μικτούς όγκους. Δεν υπάρχει δημοσίευση με Κυτταρολογία σε αυτόν τον τελευταίο όγκο μέχρι τώρα.

Υψηλής κυτταροβρίθειας δείγματα με πολλά άτυπα επιθηλιακά κύτταρα και μερικές μιτώσεις. Ο όγκος δεν εμφανίζει διήθηση.
Υψηλής κυτταροβρίθειας δείγματα με πολλά άτυπα επιθηλιακά κύτταρα και μερικές μιτώσεις. Ο όγκος δεν εμφανίζει διήθηση.
Υψηλής κυτταροβρίθειας δείγματα με πολλά άτυπα επιθηλιακά κύτταρα και μερικές μιτώσεις. Ο όγκος δεν εμφανίζει διήθηση.

 

X